• Ak neevidujete 100% tržieb prostredníctvom e-kasy/virtuálnej registračnej pokladnice (ORP/VRP) musíte svojim zákazníkom vystaviť faktúru.

    Continue reading
  • Účtovník je pre mnohých osoba, ktorá za klientov plní povinnosti voči štátu. Pravdou je, že účtovník je zároveň aj pravou rukou konateľa. Mala by to byť aj osoba, ktorá ...

    Continue reading