O ELAMI

Od roku 2019 externe spracovávam účtovníctvo rovnako fyzickým ako aj právnickým osobám pod menom svojej firmy.

Od brigádničky v účtovnej firme po majiteľku účtovnej firmy

Už viac ako deväť rokov zbieram skúsenosti a vedomosti, ktorými pomáham podnikateľom orientovať sa v spleti legislatívnych zmien zákonov a plniť ich daňové povinnosti.
Absolventka Fakulty ekonomiky a manažmentu, aktívny člen Združenia účtovníkov Slovenska a členka Slovenskej komory audítorov ako asistentka štatutárneho audítora.

Účtovníctvo nie sú len čísla, je to jazyk podnikania, ktorým plynule hovoríme ľudskou rečou. Pomáham tak svojim klientom plniť ich daňové povinnosti správne a včas.

Michaela Holá ELAMI

Od brigádničky v účtovnej firme po majiteľku účtovnej firmy

Už viac ako deväť rokov zbieram skúsenosti a vedomosti, ktorými pomáham podnikateľom orientovať sa v spleti legislatívnych zmien zákonov a plniť ich daňové povinnosti.
Absolventka Fakulty ekonomiky a manažmentu, aktívny člen Združenia účtovníkov Slovenska a členka Slovenskej komory audítorov ako asistentka štatutárneho audítora.

Účtovníctvo nie sú len čísla, je to jazyk podnikania, ktorým plynule hovoríme ľudskou rečou. Pomáham tak svojim klientom plniť ich daňové povinnosti správne a včas.

Michaela Holá ELAMI

Od roku 2019 externe spracovávam účtovníctvo rovnako fyzickým ako aj právnickým osobám pod menom svojej firmy.
Aktívne spolupracujem s poprednými licencovanými odborníkmi v oblasti daňovej, účtovnej a mzdovej problematiky na Slovensku.
Práca účtovníčky si vyžaduje pevnú vôľu, no zároveň mi prináša široké možnosti zdokonaľovania sa. Jej náplňou je všetko, čo mám rada – poriadok, vzdelávanie, disciplína a čísla. V neposlednom rade ma motivujú spolupráce s klientmi – ich osobný či firemný úspech a rast.

Majiteľka ELAMI

Od roku 2019 externe spracovávam účtovníctvo rovnako fyzickým ako aj právnickým osobám pod menom svojej firmy.
Aktívne spolupracujem s poprednými licencovanými odborníkmi v oblasti daňovej, účtovnej a mzdovej problematiky na Slovensku.
Práca účtovníčky si vyžaduje pevnú vôľu, no zároveň mi prináša široké možnosti zdokonaľovania sa. Jej náplňou je všetko, čo mám rada – poriadok, vzdelávanie, disciplína a čísla. V neposlednom rade ma motivujú spolupráce s klientmi – ich osobný či firemný úspech a rast.

Majiteľka ELAMI
účtovníčka

“Silná motivácia, cieľavedomosť a úprimná radosť z toho, čo robíte vás zavedie veľmi ďaleko.”

Ing. Michaela Holá

Majiteľka účtovnej kancelárie ELAMI s.r.o.

ELAMI s.r.o.

Naši partneri