O MNE

KTO STOJÍ ZA SPOLOČNOSŤOU ELAMI, s.r.o.?

Michaela Holá

Ing. Michaela HoláÚčtovníctvu sa venujem sedem rokov, som aktívnym členom Združenia účtovníkov Slovenska.

Od roku 2019 externe spracovávam účtovníctvo rovnako fyzickým, ako aj právnickým osobám pod menom svojej firmy.

Počas roku 2020 som úspešne ukončila vysokoškolské štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu.

Od roku 2021 som členkou Slovenskej komory audítorov ako asistent štatutárneho audítora.

Začiatkom roku 2022 som pre svojich klientov otvorila priestory mojej účtovnej kancelárie.

DO PRÁCE DÁVAM KUS SEBA

PRISTUPUJEM KU KLIENTOM INDIVIDUÁLNE

NEUSTÁLE SA VZDELÁVAM A ZDOKONAĽUJEM

Naši partneri