ÚčTOVNÍCTVO

VEDENIE úČTOVNÍCTVA

Našim klientom spracovávame externou formou podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo pre neziskovky a daňovú evidenciu.

Pre obchodné spoločnosti zapísané v obchodnom registri (s.r.o.) je povinné vedenie podvojného účtovníctva, na ktoré sa špecializujeme. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

Kompletné vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

 • Kontrolu dokladov = po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby
 • Zaúčtovanie dokladov = účtovné doklady zaúčtujeme do účtovného denníka
 • Daňové priznanie k DPH = pri platiteľovi DPH zostavíme daňového priznanie k DPH, kontrolný a súhrnný výkaz, pričom dodržíme všetky zákonné lehoty
 • Účtovná závierka = zostavíme účtovnú závierku s povinnými prílohami a daňovým priznaním
 • Reporting a poradenstvo = pravidelné informovanie o hospodárskych výsledkoch firmy, konzultujeme, radíme, navrhujeme prípadné riešenia.

Okrem kompletného oursourcingu účtovníctva poskytujeme počas celej doby spolupráce účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo.

Máte záujem o konzultáciu, prípadne vypracovanie cenovej ponuky na vedenie účtovníctva?

Kontaktujte nás

Telefónny kontakt v prípade otázok:

0949 607 801
postaráme sa o zmeny v obchodnom registri

O zMENY SA POSTARÁME MY!

Vybavíme za Vás zápis zmien do Obchodného registra:

 • zmena osobných údajov,
 • zmena adresy sídla s.r.o.,
 • zmena obchodného mena,
 • zmena konateľov,
 • zvýšenie základného imania,
 • pridanie predmetov podnikania,
 • prevod obchodného podielu.