História firmy ELAMI

Založenie spoločnosti ELAMI s.r.o.

2019

Úspešné ukončenie štúdia na VŠ

2020

Vstup do Slovenskej komory audítorov ako asistent štatutárneho audítora

2021

Otvorenie účtovnej kancelárie

2022

Webová stránka firmy a tvorba firemného reklamného videa

2023

Už viac ako

KLIENTOV
0

z celého Slovenska sa nám zverilo do rúk