Založenie s.r.o. a živnosti

Bezplatné poradenstvo počas celého procesu zakladania s. r. o., priebežné informácie o stave žiadosti počas celého procesu založenia s.r.o. S nami to pôjde. 

Cenník

Založenie s.r.o.

Cena 620€, ktorá zahŕňa súdny poplatok 220€ na obchodný register.

Bez nutnosti splatenia základného imania 5000€ na bankový účet.

Garancia založenia s. r. o. do 10 pracovných dní od prijatia dokumentov.

Dokumenty k založeniu s. r. o. vypracujeme do 24 hodín.

Bezplatné poradenstvo počas celého procesu zakladania s. r. o.

Priebežné informácie o stave žiadosti počas celého procesu založenia s.r.o.

Založenie živnosti

Cena od 80€

Garancia vybavenia živnosti do 3 pracovných dní od prijatia dokumentov.

Dokumenty k založeniu živnosti  vypracujem do 24 hodín.

Bezplatné poradenstvo počas celého procesu ohlasovania živnosti.

Priebežné informácie o stave žiadosti počas celého procesu.

Prečo si vybrať nás?

Prečo si vybrať nás?

Spoľahlivosť a prehľad

Pravidelná informovanosť klienta o hospodárení firmy, poskytovanie mesačných reportov z účtovníctva podľa požiadaviek a detailné riešenie nejasností v priebehu účtovného obdobia.

Odbornosť a precíznosť

Takmer 10 rokov skúseností v odbore, vďaka ktorým sa snažíme viesť účtovníctvo našim klientom bez chýb. Sledujeme legislatívne zmeny, o ktorých je klient vopred informovaný a aplikujeme ich priamo na jeho podnikanie.

Poistenie služieb

Máme za to, že klienti vedia ohodnotiť zodpovednosť, ktorú na seba preberáme pri prevzatí účtovníctva. Chránime sa preto aj poistením profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie účtovníka.

Zastúpenie na úradoch

Vybavíme za vás bežnú komunikáciu s úradmi, aj prípadné kontroly a k nim prislúchajúce stretnutia na úradoch. Šetríme tak váš čas, ktorý môžete venovať svojej firme.

Menej je viac

Desiatky až stovky firiem na úkor kvality, času a vzdelania je najčastejší problém mnohých účtovníkov. Menej klientov znamená viac času pre vás.

Bezproblémová komunikácia

Plná podpora klienta počas pracovného týždňa e-mailom alebo telefonicky - snažíme sa odpovedať čo najskôr. Výrazným benefitom ELAMI je dobrá zastihnuteľnosť, prostredníctvom ktorej náš klient vie, že má v podnikaní stabilného partnera.

Diskrétnosť

Kladieme dôraz na to, aby citlivé informácie boli dostatočne chránené a zabezpečené. Zachovávame mlčanlivosť voči tretím osobám.

Komplexné služby

DPH, mzdy a personalistika, účtovníctvo, daňové priznania – všetko na jednom mieste. S klientmi komunikujeme jasne a zrozumiteľne, čím zefektívnime procesy vo firme.

Osobný prístup

Hľadáme výhody a daňové úľavy v prospech klienta, čím mu zabezpečíme legálnu daňovú optimalizáciu.

Služby

Účtovnej kancelárie - ELAMI s.r.o.

01.

Účtovníctvo pre firmy

Ak chcete byť informovaní o stave svojho účtovníctva tak ste na správnom mieste. Poskytujeme pravidelné účtovné reporty podľa požiadaviek klienta.

02.

Mzdy a personalistika

ELAMI poskytuje svojim klientom aj služby v oblasti spracovania miezd a personalistiky. 

03.

Daňové priznania

Ak vám nič nehovorí pojem nezdaniteľná časť základe dane na daňovníka alebo na manželku či daňový rezident tak ste tu správne!

04.

Založenie s.r.o. a živnosti

Bezplatné poradenstvo počas celého procesu zakladania s. r. o., priebežné informácie o stave žiadosti počas celého procesu založenia s.r.o. S nami to pôjde. 

05.

Účtovné poradenstvo pre účtovníkov

ELAMI radí firmám v oblasti účtovníctva odborne, jednoducho a prakticky. Mať po boku stabilného partnera – odborníka je preto viac ako dôležité.

06.

Príručky pre podnikateľov a účtovníkov

Pripravuje sa

Vyžiadať si cenovú ponuku

Externí účtovníci majú určité kapacity, ktoré nevedia prekročiť. Ak chcú dlhodobým klientom garantovať stabilitu a kvalitu, nemôžu nabrať vyšší počet klientov a preto majú stanovenú minimálnu cenu, pod ktorú nemôžu klienta akceptovať. Tá zohľadňuje materiálne vybavenie, paušálne náklady, ale aj roky praxe a garanciu kvality a včasného riešenia požiadaviek klienta.

Tvorba cenovej ponuky do 3 pracovných dní.

Spoločnosť ELAMI s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo, neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby alebo daňové poradenstvo, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať.

Čomu sa nevenujeme

Dovoľte pár slov k optimalizácií daní, aby nedošlo k neželaným sklamaniam. Často  sa nám stáva, že k nám prichádzajú takí klienti, ktorí si prikrášľujú pojem ,,optimalizácia“ po svojom a tlačia nás do ich alternatívnych výkladov zákona. Chcela by som Vás preto už vopred upozorniť, že u nás účtujeme iba také účtovné prípady, za ktoré sa môžeme zodpovedne aj spolu s klientom postaviť pred daňový úrad.

Ak máte teda napr. príjem 50 000€/rok a chcete platiť daň 50€. Nevieme, nechceme, nemôžeme.

Rovnako sa nevenujeme ani vráteniu daní či daňových bonusov na deti z iných členských štátov EÚ.

Postup založenia s.r.o.

 1. obdržíte dotazník, ktorý vyplníte a pošlete nám na e-mailovú adresu
 2. e-mailom zašlem potrebné dokumenty na podpis s inštrukciami
 3. dokumenty podpíšete u notára, resp. na matrike a zašlete poštou
 4. vybavím živnostenské oprávnenie na živnostenskom úrade
 5. podám návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra
 6. zašlem Vám potvrdenie o vykonaní zápisu z obchodného registra Vašej novej s.r.o.

Postup založenia živnosti

 1. obdržíte dotazník, ktorý vyplníte a pošlete nám na e-mailovú adresu
 2. e-mailom zašlem potrebné dokumenty na podpis s inštrukciami
 3. dokumenty podpíšete u notára, resp. na matrike a zašlete poštou
 4. vybavím živnostenské oprávnenie na živnostenskom úrade
 5. zašlem Vám potvrdenie o vykonaní zápisu zo živnostenského registra