Čo má spĺňať kvalitný účtovník

Zdieľaj článok

čo má spĺňať kvalitný účtovník

Ako si vybrať dobrého účtovníka?

Účtovník je pre mnohých osoba, ktorá za klientov plní povinnosti voči štátu. Pravdou je, že účtovník je zároveň aj pravou rukou konateľa. Mala by to byť aj osoba, ktorá vás upozorní, ak niečo robíte zle, usmerní, prípadne proaktívne sa snaží riešiť finančno-účtovnú stránku podnikania ako celku.

Aby ste dostali zo svojho účtovníctva maximum údajov a zároveň mali istotu, že tento dôležitý aspekt podnikania zverujete správnej osobe, požadujte od účtovníka nasledovné:

Odbornosť a vzdelávanie

Dobrý a spoľahlivý účtovník by mal podrobne ovládať legislatívu priamo ovplyvňujúcu účtovanie (zákon o účtovníctve, zákony o dani z príjmov a DPH, postupy účtovania pre podnikateľov, zákony o sociálnom a zdravotnom poistení). Zákony sa menia v čase, preto je sústavné vzdelávanie absolútnou nevyhnutnosťou.

Informujte sa, aké školenia absolvoval váš účtovník napríklad za posledných 12 mesiacov. Väčšinou by nemal byť problém bez zaváhania tieto veci „vysypať“ z rukáva. Nikto nevyžaduje absolvovať 20 školení ročne, ale aspoň základné zmeny v daniach a odvodoch sú nevyhnutnosťou.

čo má spĺňať kvalitný účtovník

Členstvo v komore

Benefit, ktorý nie je povinnosťou. V prípade ak je váš účtovník audítor, alebo asistent audítora, či daňový poradca, odbornosť by mala byť samozrejmosťou. Účasť v komore je podmienená pravidelným školením a získavaním kreditov. Samozrejme to neznamená, že ak je niekto v komore musí byť automaticky lepší účtovník ako niekto kto v nej nie je, ale predpoklad tam určite je, nakoľko na vstup do komory je prísne podmienený ťažkými skúškami.

Referencie

Ak ste nedostali na konkrétneho účtovníka odporúčanie od známeho ale našli ste ho na základe reklamy, vypýtajte si alebo vyhľadajte referencie. Vzhľadom na to, že ide o aktívnych klientov a v zmluvách sú čestné prehlásenia o mlčanlivosti, musíte počítať s možnosťou, že nedostanete konkrétne názvy spoločností.

Spoľahlivosť

Samozrejmosťou musí byť dochvíľnosť a dodržiavanie termínov. Účtovné spoločnosti majú často desiatky aj stovky klientov a vypracovanie niektorých podkladov môže zabrať určitý čas v závislosti od zložitosti danej požiadavky. Ak sa však dohodnete na dodaní podkladov s konkrétnym termínom, mali by ste požadovať dodanie včas a v požadovanej kvalite

Inovatívne služby

Automatizácia šetrí čas a peniaze v každom podnikaní.  Ak niekto nevyužíva možnosti, ktoré digitalizácia a automatizácia ponúka, šetriť čas, automaticky to znamená, že sú jeho služby pre vás drahšie ako by za iných okolností mohli byť

Skúsenosti

Vyžiadajte si pracovné skúsenosti z oblasti účtovníctva, odvodov a daní od vášho účtovníka, prípadne aj jeho zamestnancov. Nemenej dôležité sú skúsenosti s účtovaním Vášho segmentu podnikania. Čím lepšie sa vo vašom podnikaní vyznáte tým detailnejšie môžu byť vaše otázky. Veľmi jednoducho tak viete zistiť aká je reálna skúsenosť účtovníka s účtovaním vami prevádzkovaného podnikania.

Poistenie služieb

Každý môže urobiť pri poskytovaní služieb chybu. V prípade poskytovania účtovných služieb je potrebné uvedomiť si to, že prípadné sankcie budete znášať vy a až následne si ich môžete vymáhať od svojho účtovníka. Ten by mal byť na výkon svojho povolania poistený aby vám a vašej spoločnosti v prípade problému nehrozilo existenčné riziko.

Dostupnosť služieb

Zistite, akým spôsobom môžete účtovníka kontaktovať a ako sa odovzdávajú dokumenty. Zistite si, ako má účtovník vyriešené zastupovanie v prípade PN, dovolenky a iných nepredvídaných okolností.

Čo od účtovníka naopak nežiadať?

Častokrát sa stáva, že od účtovníka požadujeme právne služby, služby daňového poradcu, finančného poradcu a iné služby, ktoré bežne účtovníci nerobia a nie sú v nich odborníci. Mať všeobecný prehľad je určite výhodou. Ak však danú službu účtovník neposkytuje, nežiadajte ho o ňu. Typickým príkladom je vypracovanie rôznych právnych dokumentov, akým je GDPR a podobne, ktoré s poskytovaním služieb účtovníctva nesúvisia.

Zdieľaj článok

Podobné články